ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα, τόμος II (Βενετία, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Περί της Πολωνίας.
 Περί της Μοσκοβίας
 Περί της Ταρταρίας
 Περί της Δακίας
 Περί της Μολδαβίας
 Περί της Βλαχίας
 Περί της Τρανσιλβανίας
 Περί της Ουγγαρίας
 Περί της Κροατίας
 Περί της Σλαυονίας
 Περί της Βόσνας
 Περί της Δαλματίας
 Περί της Ιταλίας
 Περί της Πιεμόντε επαρχίας, ήτοι Σαβόϊας
 Περί των Μεδιολάνων
 Περί της Βενετίας
 Περι της Γένουας
 Περί της Ετρουρίας,ήτοι Τοσκάνας
 Περί της Ρώμης
 Περί της Νεαπόλεως
 Περί της Σικελίας
 Περί της Σαρδινίας
 Περί της Κόρσικας
 Περί της Μάλτας
 Περί της Ελλάδος εν γένει
 Περί της Αλβανίας
 Περί της Ηπείρου
 Περί της Επτανήσου Πολιτείας
 Περί της Αιτωλίας
 Περί της Οζολαίας Λοκρίδος
 Περί της Δωρίδος
 Περί της Φωκίδος
 Περί των Οπουντίων Λοκρών
 Περί της Βοιωτίας
 Περί της Μεγαρίδος
 Περί της Αττικής
 Περί της Πελοποννήσου
 Περί της Θεσσαλίας
 Περί της Μακεδονίας
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εν τω Δευτέρω Τόμω εμπεριεχομένων
Η Ελλάς δια την Γεωγραφίαν του Μελετίου

Βενετία
1807