Στο παρόν πληροφοριακό σύστημα παρουσιάζεται η σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος Ελληνομνήμων που αποτελεί μέρος του προγράμματος "Λόγιοι και Κείμενα του 17ου - 19ου αιώνα".  Κάθε πληροφορία είναι συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων του συστήματος ενώ δίνεται η δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης και προσθήκης πληροφοριών από τους διαχειριστές ή τους χρήστες του συστήματος. Περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες κάθε βιβλίου και η βιογραφία του συγγραφέα του. Τα κείμενα αυτά εκφράζουν την ελληνική επιστημονική και φιλοσοφική παραγωγή από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Η κατασκευή του παρόντος πληροφοριακού συστήματος έγινε από τον Αλέξανδρο Αγγελάκη.