ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σφαίρα κρικωτή

συνίσταται εκ διαφόρων κύκλων, οπωσδήποτε πλατέων (διαφορετικού μήκους, οι περιφέρειες των οποίων είναι ταινίες και όχι γραμμές). Φέρει στο μέσο του κενού της ένα σφαιρίδιο ακριβές, με το οποίο παρι­στάνεται η γη και δύο προσαρτήματα, το μεν ένα πιο απομακρυσμένο, με το οποίο παριστάνεται ο ήλιος και το οποίο κινείται πάντοτε γύρω από τον πόλο της εκλει­πτικής, το δε άλο πλησιέστερο, με το οποίο παριστάνεται η σελήνη και το οποίο απέχει από τον πόλο της εκλειπτικής πάντοτε πέντε μοίρες.

1-2