ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πάνορμου
Πάνορμο (Παλέρμο)
Φρ. Περτζιβάλης, –1669 ,(=1669) [Λάμπρου, Λόγοι και άρθρα σ. 407] , [ Τ. Νερούτσος εν Π. 1886 Ι΄757 εξ. "Βυζάντιον" 1924 Τ.Ε,Α΄, 265 εξ].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.