ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη εμπεριέχουσα Ελλήνων θεολόγων συγγράμματα

view

Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη εμπεριέχουσα Ελλήνων θεολόγων συγγράμματα, : Εκ χειρογράφων της εν Μόσχα βιβλιοθήκης / νυν πρώτον εκδιδόμενα υπό αρχιμανδρίτου Ανδρονίκου Κ. Δημητρακοπολου[sic].
Publication Date:  1866.

Λειψία
1866