Χειρόγραφα

Αρχιμήδους Γεωμετρία και θεωρήματα.
Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
24x18
φφ. 334
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1299
Δεν αναφέρονται
Αρχιμήδης
ΒΒ 1134