ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Σκιάθου.
Σκιάθος.
10 Δεκεμβρίου 1809.
Μοναχός Γεροδαβίδ.
1809 -1821
Μοναχός Αθανάσιος (Παπακώστας) , 1817 Επιφάνιος Δημητριάδης, 1821.
Μισθοί:[ T.E.,B’,89]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.