ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μονοδενδρίου
Μονοδένδρι
1750,[Τ.Ε,Α΄,176],[Παρανίκας, Βίος Διονυσίου Παπαρρούση, ΕΦΣΚ,1879,τ.ΙΒ΄,σ.156–158]
1835–1844, ανανέωση της σχολής από τους Μάνθο και Γεώργιο Ριζάρη [Τ.Ε,Α΄,176]
Χριστόδουλος Κονιάρης, 1750– ,(πρώτος διδάσκαλος) Παπαρρούσης Διονύσιος, 1805–1806 Γεώργιος Μπαρμπουριώτης, 1806–1813 Νεόφυτος Δόττος, 1814–1818 Νικόλαος Μπόκογλους, 1818–1821 Αντώνιος εκ Λάϊτσας, 1821–1824 Αναστάσιος Σακελάριος, 1825–1830 Μιχαήλ Παπαζώης, 18321 [Τ.Ε,Α΄,176], [Δ. Σάρρος, «Παλαιογραφικός Έρανος», ΕΦΣΚ, τομ. ΛΓ΄, 1914, σ.9α] Μιχαήλ Τουρτούρης, 1832–1863
Μάρκος Μπότσαρης, 1792 Γεώργιος Γεννάδιος
Παπαρρούσης Διονύσιος, Δωρεά, [Τ.Ε,Α΄,176]
(1) Ο Ευαγγελίδης αναφέρει ότι ίσως να δίδαξε το 1832 ο Μιχαήλ Παπαζώης
Υπάρχουν 6 επιστολές του διαστήματος 1811–1844 από τους Ριζάρες. Οι επιστολές αφορούν την σχολή και την κοινότητα Μονοδενδρίου, [Τ.Ε,Α΄,176,σημ.2], [ΔΙΕΕ, 407]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.