Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Greenstone

 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη φιλοξενεί τις παρακάτω από  ψηφιακές συλλογές:

1. τους Καταλόγους Βιβλιογραφίας  στους οποίους περιλαμβάνονται επιστημονικά και φιλοσοφικά κείμενα και βιβλία τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ | ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ | ΒΟΗΘΕΙΑ |

2. την Ψηφιακή συλλογή Διδακτορικών Διατριβών & Μεταπτυχιακών Εργασιών του τμήματος. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ | ΤΙΤΛΟΙ |ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΒΟΗΘΕΙΑ |

 

Οι ψηφιακές αυτές συλλογές έχουν κατασκευασθεί με το ανοικτό λογισμικό Greenstone από τον Αλέξανδρο Αγγελάκη στο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών από το εργαστήριο ηλεκτρονικής διαχείρισης ιστορικών αρχείων για την διαχείριση του αρχειακού του υλικού με τρόπο ανεξάρτητο από τις ιδιόκτητες λογισμικές λύσεις. Το λογισμικό Greenstone αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το New Zealand Digital Library Project του Πανεπιστημίου Waikato και διανέμεται από την Unesco και την Human Info NGO.Το λογισμικό Greenstone υποστηρίζει τα γνωστότερα καθολικά πρότυπα μεταδεδομένων όπως MARC, BUBLIN CORE, DLS και δίνει την δυνατότητα κατασκευής ψηφιακών συλλογών που καλύπτουν ανάγκες απλών συλλογών μέχρι πολύπλοκων πολυμεσικών εφαρμογών. Επίσης υποστηρίζεται συστηματικά και παρέχεται συμβατότητα με εφαρμογές που έχουν κατασκευασθεί με παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος, δίνει την δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης στο σύνολο των ψηφιακών συλλογών που διαχειρίζεται (cross searching) και υποστηρίζει την τεχνολογία permanent link σύμφωνα με την οποία κάθε καταχώρηση στις ψηφιακές συλλογές αντιστοιχεί σε σταθερή διεύθυνση και δίνει την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες ψηφιακές συλλογές που έχουν κατασκευασθεί από άλλο λογισμικό.
Για αποστολή εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με alangelakis@phs.uoa.gr
.

 

* Προς το παρόν  δεν λειτουργεί ο greenstone server.